Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu

(1) O ukončení jednání v soutěžním dialogu informuje veřejný zadavatel písemně všechny zájemce, kteří byli vyzváni k účasti v soutěžním dialogu, a současně každému zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky.

(2) Veřejný zadavatel upraví zadávací podmínky podle výsledků jednání v soutěžním dialogu.

(3) Pokud veřejný zadavatel vybral více řešení, platí, že připustil varianty nabídek.

(4) Výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

a) lhůtu pro podání nabídek,

b) místo pro podání nabídek,

c) informaci o tom, v jakém jazyce může být podána nabídka, a

d) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48.