Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 157aCitlivá činnost

(1) Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se při zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 300000000 Kč, pro účely tohoto zákona považuje

a) schválení zadávacích podmínek,

b) zadání veřejné zakázky, nebo

d) posuzování a hodnocení nabídek osobami určenými zadavatelem, pokud tuto činnost vykonává sám zadavatel podle § 79 odst. 5.

(2) Fyzická osoba vykonávající citlivou činnost podle odstavce 1 musí splňovat podmínky podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.