Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 113Zahájení řízení

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.