Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 161

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.