Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46aZvláštní technické podmínky

V případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3, musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO a emise NO, NMHC a částic. Způsob stanovení zvláštních technických podmínek stanoví prováděcí právní předpis.