Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 109Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh

Vrací-li zadavatel účastníkům soutěže o návrh jejich návrhy podle § 105 odst. 3, § 105 odst. 5, § 106 odst. 1, § 107 odst. 2 nebo § 108, je povinen o takových návrzích pořídit vhodnou dokumentaci, kterou následně uchová podle § 155.