Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 159Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 12 odst. 1 a § 154.

(2) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. q) a § 18 odst. 4 písm. h).

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a, § 46d odst. 1, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.