Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135Schválení systému certifikovaných dodavatelů

(1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat (dále jen "správce systému"). Schvalovací řízení podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.

(2) Přílohou žádosti správce systému jsou dokumenty, které popisují systém certifikovaných dodavatelů a stanoví pravidla jeho použití (dále jen "pravidla systému").

(3) Ministerstvo schválí systém certifikovaných dodavatelů, pokud systém splňuje podmínky stanovené zákonem a pravidla systému splňují náležitosti stanovené v § 136.

(4) Správce systému je povinen zajistit, aby systém certifikovaných dodavatelů trvale splňoval podmínky stanovené zákonem.

(5) Ministerstvo vede v rámci informačního systému seznam schválených systémů certifikovaných dodavatelů.