Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 154Přepočet finančních částek na českou měnu

Přepočet finančních částek, které jsou stanoveny tímto zákonem v EUR, na českou měnu stanoví prováděcí právní předpis.