Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud

a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,

b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné, nebo

c) dodavatel podal žádost o vyškrtnutí.

(2) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud nastaly skutečnosti uvedené v § 130 odst. 2, 4 nebo 5.