Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 123Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu

Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese.