Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 136Pravidla systému

Pravidla systému musí obsahovat alespoň

a) název systému certifikovaných dodavatelů,

b) identifikační údaje správce systému,

c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů,

d) vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,

e) vymezení profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů posuzováno,

f) vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle písmene e) a základních kvalifikačních předpokladů,

g) postup při posouzení kvalifikace certifikačním orgánem pro kvalifikaci,

h) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a

i) internetovou adresu registru certifikovaných dodavatelů.