Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 117bZvláštní ustanovení o nahlížení do spisu

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny nabídky dodavatelů. Je-li nabídka dodavatele nebo její část podkladem pro vydání rozhodnutí, provede se jako důkaz podle správního řádu.