Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46dObchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce

(1) Veřejný zadavatel u veřejné zakázky na stavební práce stanoví obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2) Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.