Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení

Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání

a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, nebo

b) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.