Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 152Ochrana informací

Zadavatel je oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit požadavky a podmínky týkající se ochrany určitých informací, údajů či dokladů, které předává dodavateli.