Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10Sazby a výpočet daně

Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně stanovené pro příslušný vybraný výrobek.