Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22aDalší podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků

Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.