Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

Oddíl 3Další správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135zzaSprávní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10000 Kč do 10000000 Kč.