Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 60cPovolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu

(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedeno více dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému dodavateli samostatně.

(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu dodavateli těchto zkapalněných ropných plynů.