Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zzcPropadnutí lihovin a tabákových výrobků

(1) Správní orgán uloží propadnutí

a) neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků,

b) lihovin nebo tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(2) Propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud

a) náleží pachateli správního deliktu a

b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.