Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zhOsoba skladující surový tabák

(1) Osobou skladující surový tabák se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která skladuje surový tabák pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků.

(2) Osobou skladující surový tabák není

a) výzkumná organizace podle právního předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

b) veřejná vysoká škola.