Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zmSprávní delikt proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5000000 Kč.