Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zfSprávní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.