Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 90aEvidence piva v daňových skladech

Správce daně může rozhodnout o tom, že evidence piva vedená podle § 37 a 38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které je místně příslušný.