Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zvZánik registrace

(1) Registrace osoby skladující surový tabák zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně,

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně, nebo

d) kauce poskytnuta složením částky na zvláštní účet správce daně a bankovní zárukou.