Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135cPřestupek proti jednotkovému balení

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.