Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135iaPřestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.