Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33iEvidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků

(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých vybraných výrobcích a o osobách, kterým byly vybrané výrobky zasílány.

(2) Evidence musí obsahovat údaje uvedené v § 33e odst. 1 písm. a).