Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zjPodmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou

a) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby skladující surový tabák,

b) spolehlivost,

c) bezdlužnost,

d) skutečnost, že osobě skladující surový tabák nebyl vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti,

e) skutečnost, že osoba skladující surový tabák není v likvidaci nebo v úpadku, a

f) poskytnutí kauce.

(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat

a) osoba skladující surový tabák,

b) v případě, že je osobou skladující surový tabák právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby skladující surový tabák, anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby skladující surový tabák, a

c) odpovědný zástupce osoby skladující surový tabák.

(3) Podmínku poskytnutí kauce musí splňovat pouze osoba skladující surový tabák, která není plátcem daně z tabákových výrobků.

(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.