Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135jSprávní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.