Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135lSprávní delikt proti podmíněnému osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.