Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zoSprávní delikty proti vracení tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo

b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.