Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zkSprávní delikty proti značení tabákovými nálepkami

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České republiky, nebo

b) neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) od 50000 Kč do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) do 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).