Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43kZměna povolení

(1) Správce daně nahradí dosavadní povolení novým, pokud

a) držitel povolení podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny povolení,

b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení, nebo

c) jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky potřebné pro správu daní stanovené v dosavadním povolení.

(2) K nahrazení dosavadního povolení novým správce daně přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání povolení.

(3) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.