Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 6Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků

§ 135zfSprávní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 135zgSprávní delikty proti jednotkovému balení

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu

a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo

b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b) od 50000 Kč do 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.