Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zhSprávní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2000000 Kč.