Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 3Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků

§ 135cPřestupek proti jednotkovému balení

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.

§ 135dPřestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cenu pro konečného spotřebitele

(1) Fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.

§ 135ePřestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.