Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43bNávrh na vydání povolení

(1) Návrh na vydání povolení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.

(2) Návrh na vydání povolení lze učinit i elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Z tiskopisu podle odstavce 1 musí být patrné, které z předepsaných údajů se uvádí v povolení a lze je změnit

a) pouze na žádost držitele povolení, nebo

b) z moci úřední.

(4) V návrhu na vydání povolení je navrhovatel povinen uvést

a) údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability,

b) další předepsané údaje potřebné pro správu daní.