Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33cPovolení pro zasílání vybraných výrobků

Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků ve lhůtě 30 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených.