Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zzbaSprávní delikty proti nakládání se surovým tabákem

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí správního deliktu tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) 6000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3,

c) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).