Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135ibPřestupek proti nakládání se surovým tabákem

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.