Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zlSprávní delikty proti značení a použití tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,

b) značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České republiky než v daňovém skladu, nebo

c) řádně nepoužije tabákovou nálepku.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5000000 Kč.