Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33dZrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední

Správce daně zruší povolení pro zasílání vybraných výrobků rovněž, pokud zástupce pro zasílání vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo objektivních důvodů nevykonává činnost, která je předmětem povolení.