Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134vPorušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značkování některých dalších minerálních olejů, sdělí tuto skutečnost bezodkladně České obchodní inspekci.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značkování některých dalších minerálních olejů,

a) postupuje podle daňového řádu a

b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně.