Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zzgPříslušnost k projednání správního deliktu

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.

(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c) přestupky na úseku

1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2. značkování některých dalších minerálních olejů,

d) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1. správní delikty proti jednotkovému balení,

2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

e) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

f) správní delikty na úseku

1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2. značkování některých dalších minerálních olejů.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1. správní delikty proti jednotkovému balení,

2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(4) Obecní živnostenský úřad projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.