Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43oZánik povolení

Povolení zaniká

a) skončením řízení o pozůstalosti, nebo

b) zánikem právnické osoby.