Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135fPřestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.