Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135dPřestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cenu pro konečného spotřebitele

(1) Fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.