Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zqSprávní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.